O nama

Kha Concepts je prvi dizajn studio koji je objedinio sve oblasti dizajna sa preduzetništvom.
Pokrećete ili želite da unapredite posao? Kontaktirajte nas.

Kha Concepts je prvi dizajn studio koji je objedinio sve oblasti dizajna sa preduzetništvom. Pokrećete ili želite da unapredite posao? Kontaktirajte nas.