Dizajn etikete / Priprema za štampu / Izrada rendera za online prodavnicu

Kha Concepts Dizajn etikete proizvoda2

Dizajn etikete
proizvoda

Dizajn etikete proizvoda ima ključnu ulogu u stvaranju prepoznatljivosti brenda i uticanju na odluke potrošača prilikom kupovine. Bitno je da bude dobro osmišljen, privlačan i informativan kako bi efikasno komunicirao sa ciljnom grupom. Detaljno istražujemo ciljnu grupu, definišemo svrhu etikete, biramo stil, sageldavamo informacije koje treba istaknuti, uz prilagođavanje svim propisima.

Klijentima dostavljamo prikaz dizajna putem mockup-a ili rendera, kako bi mogli da ih koriste za online prodavnice ili reklamiranje, kao i pripremu za štampu.