Dizajn proizvoda

Šta predstavlja industrijski / konceptualni dizajn? Gde se primenjuje?

Industrijski dizajn

Idejno rešenje
(Skiciranje u odnosu na želje i referentne modele, sa ciljem dobijanja finalnog dizajna)

Tehnička dokumentacija
(Ukoliko postoje elementi sklopa koji se uklapaju u dizajn, potrebno je dostaviti svu tehničku dokumentaciju tih delova)

3D modelovanje
(Kreiranje 3D modela, koji se testira i priprema za 3D štampu ili proizvodnju)

Prezentacija
(Kreiranje realističnih rendera ili animacije)

Izrada 3D modela i rendering

Idejno rešenje
(Dostavite nam skice, reference i tehničku dokumentaciju kako bismo kreirali odgovarajući 3D model)

Renderovanje
(Materijalizacija 3D modela sa ciljem dobijanja realističnog rendera za potrebe prezentacije)

Sagledajte neke od naših radova

Sagledajte
neke od naših radova

Nazad
WhatsApp
Viber
Pozovite nas
E-pošta