Dizajn proizvoda

Šta predstavlja industrijski / konceptualni dizajn? Gde se primenjuje?

Industrijski dizajn

Idejno rešenje
(Skiciranje u odnosu na želje i referentne modele, sa ciljem dobijanja finalnog dizajna)

Tehnička dokumentacija
(Ukoliko postoje elementi sklopa koji se uklapaju u dizajn, potrebno je dostaviti svu tehničku dokumentaciju tih delova)

3D modelovanje
(Kreiranje 3D modela, koji se testira i priprema za 3D štampu ili proizvodnju)

Prezentacija
(Kreiranje realističnih rendera ili animacije)

Izrada 3D modela i rendering

Idejno rešenje
(Dostavite nam skice, reference i tehničku dokumentaciju kako bismo kreirali odgovarajući 3D model)

Renderovanje
(Materijalizacija 3D modela sa ciljem dobijanja realističnog rendera za potrebe prezentacije)

Sagledajte neke od naših radova

Sagledajte
neke od naših radova