Dizajn proizvoda

Šta predstavlja industrijski / konceptualni dizajn? Gde se primenjuje?