Kha Concepts Web Dizajn Burlington Desktop

Opis projekta

Burlington Convention Centre je sala za organizaciju privatnih proslava, venčanja i korporativnih događaja u Kanadi. Cilj je bio da prikažemo ambijent, lokaciju, usluge, ponudu menija, kao i 3D plan kompletnog opbjekta, kako bi posetioci dobili sve potrebne informacije i kontaktiranjem direktno zakažu termin o kreiranju specijalne ponude i odabira termina.

Tehnologije izrade

Custom dizajn, Responsive dizajn,
On-Page SEO, Page Speed Optimization,
Custom WordPress Development,
CSS, HTML, jQuery, MySQL, PHP

Delatnost

Produkcijska kuća

Link web sajta

Kha Concepts Web Dizajn Burlington Mob