Prezentacija proizvoda / Komercijalna reklama proizvoda

Dizajn logotipa,
kreiranje brenda

Dizajner logotipa pre samog početka mora da ima viziju kompletnog vizuelnog identiteta za izgradnju nekog brenda. Pre svega, potrebno je saslušati želje i zahteve klijenta, sagledati ono čime se ta kompanija bavi i napraviti istraživanje tržista.

Da bi logotip bio komercijalan, primenljiv i lako pamtljiv, potrebno je posedovati znanja iz oblasti grafičkog dizajna, psihologije boja, psihologije ljudi, kao i konkretne delatnosti što diktira da li će u tom logotipu preovladavati grafički ili tekstualni simbol. Uz sve to, potrebno je da logo ima asocijaciju na delatnost, kao i dozu originalnosti.

Uspešan dizajn logotipa je mnogo više od prikaza; on izaziva emocije, inspiriše i stvara osećaj lojalnosti. Logotip ima tu moć da stvori neraskidivu vezu između kompanije i korisnika proizvoda.

Stoga, ulaganje vremena i resursa u razvoj dizajna logotipa je ključan potez u procesu izgradnje nekog brenda.

Kha Concepts Logo dizajn 1