Kha Concepts Logo dizajn ECG Summit Cover
Kha Concepts Logo dizajn ECG Summit

Opis projekta

Kreiranje kompletnog vizuelnog identiteta za Evropsku organizaciju u Srbiji „ECG Summit“. Logo dizajn sa kolornim i prostornim varijacijama…

ECG, European Consaltin Group je Evropska kancelarija u Srbiji, koja se pruža konsutantske usluge pri pokretanju start up-ova, te je ideja da se vizuelnim identitetom iskaže ozbiljnost, posvećenost i oda utisak poverenja potencijalnim klijenitma.

Pored lepog fonta, fokusirali smo se na izbor boja, te kao i uvek, obratili pažnju na psihologiju boja, odnosno šta koja boja izaziva u posmatračima. Plava boja asocira na: mir, poverenje, lojalnost, dok zelena predstavlja svežinu, napredak, profit..

Grafički simbol su kockice, koje rastu, asociraju na projekat koji napreduje, dok su složene u liniji zlatnog preseka, dok intenztitet boje takođe prati taj rast, pa time dobijamo savršeni grafički simbol, koji se lako pamti, a ne odvlači previše pažnje.

Tehnologije izrade

Dizajn: Adobe Illustrator
MockUp: Adobe Photoshop

Delatnost

Konsultantska kancelarija