Kha Concepts Logo dizajn Invita hirurgija 1
Kha Concepts Logo dizajn Invita hirurgija 3a
Kha Concepts Logo dizajn Invita hirurgija 2a

Opis projekta

Kreiranje kompletnog vizuelnog identiteta za hiruršku ordinaciju. Logo dizajn sa kolornim i prostornim varijacijama…

Samo ime hirurgije „Invita“ je spoj inicijala osnivača IN i Vita, što predstavlja vitalnost ili zdravlje, te savršeni spoj daje kratak, jasan i lako pamtljiv naziv Invita.

S obzirom da je hirurgija grana medicine u kojoj je jako bitna brza intervencija, pre svega odlučili smo da uz zelenu boju, koja asocira na medicinu, hirurgiju, zdravlje, sigurnost, ukombinujemo crvenu, koja označava hitnost, urgentnost. Krstić je zaštitni znak hitne pomoći, pa je u nazivu zamenio slovo „t“ i dime imenu dao grafički smisao, a bojom idealni kontrast, što rezultira jasnim i lako pamtljivim logotipom.

Ispod logotipa smo naglasili da je reč o hirurgiji, pa time dobili vizuelni balans i upotpunili ovaj logo, koji je jednostavan za široku komercijalnu upotrebu.

Tehnologije izrade

Dizajn: Adobe Illustrator
MockUp: Adobe Photoshop

Delatnost

Hirurgija

Web sajt klijenta