ILUSTRACIJE

CRTANI LIKOVI / AMBALAŽE / REKLAMNI MATERIJAL

Ilustracije

Crtani likovi

(Ilustrovani likovi i maskote, za potrebe logotipova ili crtanih filmova, reklama)

Ambalaže

(Ilustracije za potrebe dizajna svih vrsta ambalaža)

Reklamni materijal

(Sve vrste ilustracija za potrebe reklamnog materijala)

Sagledajte neke od naših radova

Sagledajte
neke od naših radova

Telefon: +381 69 23 5 1990

Copyright © 2020 Kha Concepts, Beograd. All rights reserved.
Web design by kha-concepts.com and bokisha.net

Copyright © 2020 Kha Concepts, Beograd.
All rights reserved.
Web design by kha-concepts.com and bokisha.net

11000 Beograd, Srbija