FitTrakker – Simply the best fitness tracking app in the World

Jedinstvena fitnes aplikacija koja uz pomoć Apple watch-a meri Vaš puls, raspoređuje u 8 različitih zona u odnosu na vrstu aktivnosti i izračunava potrošnju kalorija pomoću specijalnih algoritama, koju možete pratiti na grafikonu ili na mapi.

Radili smo kompletan dizajn aplikacije, dizajn i izradu web sajta, kao i sav reklamni materijal.

Jedinstvena fitnes aplikacija koja uz pomoć Apple watch-a meri Vaš puls, raspoređuje u 8 različitih zona
u odnosu na vrstu aktivnosti i izračunava potrošnju kalorija pomoću specijalnih algoritama, koju možete pratiti na grafikonu ili na mapi.

Radili smo kompletan dizajn aplikacije, dizajn i izradu web sajta, kao i sav reklamni materijal.