Dizajn proizvoda

ŠTA PREDSTAVLJA INDUSTRIJSKI/KONCEPTUALNI DIZAJN? GDE SE PRIMENJUJE?

Idejna rešenja novih proizvoda

Izrada idejnih rešenja vrši se u skladu sa željama i zahtevima klijenta. U okviru izrade idejnih rešenja, naš tim vrši analize i ispitivanje tržišta, kao i upoređivanje sa postojećim ili sličnim proizvodima, kako bi dizajn bio moderniji, a funkcionalnost naprednija.

Na osnovu sagledavanja skica, definiše se idejno rešenje, nakon čega se završavaju skice, radi se tzv. „master skica“, gde se različitim bojama definišu površine i vrši priprema za kreiranje 3D modela.

Izrada 3D modela i rendera

Nakon definisanja idejnih rešenja – skica, u trodimenzionalnom prostoru, kreira se relistični model, radi preciznijih sagledavanja i korigovanja dizajna. Na kraju se dodaju materijali i boje, kao i okruženje i vrši se kompletna vizuelizacija – dobijaju se finalnih renderi, koji služe za prezentaciju novog proizvoda.

Telefon: +381 69 23 5 1990

Copyright © 2019 Kha Concepts, Beograd. All rights reserved.
Web design by kha-concepts.com and bokisha.net

Copyright © 2019 Kha Concepts, Beograd.
All rights reserved.
Web design by kha-concepts.com and bokisha.net

Južni bulevar 83, 11000 Beograd