Dizajn aplikacija

Dizajn Aplikacija / iOS, Andriod, Windows

Mobilne aplikacije

Osmišljavanje koncepta mobilnih aplikacija sa komplentim dizajnom, na osnovu želje klijenata..

Desktop aplikacije

Desktop aplikacije omogućavaju brže i lakše interno poslovanje u malim i srednjim preduzećima, kao i u velikim firmama.

Telefon: +381 69 23 5 1990

Copyright © 2019 Kha Concepts, Beograd. All rights reserved.
Web design by kha-concepts.com and bokisha.net

Copyright © 2019 Kha Concepts, Beograd.
All rights reserved.
Web design by kha-concepts.com and bokisha.net

Južni bulevar 83, 11000 Beograd