2D ANIMACIJA

ANIMIRANJE LOGOTIPOVA / REKLAME / KRATKI CRTANI FILMOVI

Animiranje logotipova

Idejno rešenje

(U osnosu na izgled vašeg logotipa i delatnost firme, kreiramo najupečatljiviju animaciju)

Zvuk

(Ukoliko je potrebno, može se iskoristiti postojeći ili kreirati novi zvuk koji prati animaciju logotipa)

Dužina trajanja

(Animacija logotipa ne bi tebalo da traje vise od 3-5 sekundi)

Reklame

Tip reklame

(2D reklama / kombinacija 3D modela i animacije grafike, teksta / kombinacija video snimka i animacije grafike i teksta)

Scenario

(Vaša ideja, želja / Naše idejno rešenje u odnosu na istraživanje delatnosti i konkurencije)

Zvuk

(Postojeći zvuk / Dizajn zvučnih efekata za potrebe reklame / Vokal, naracija)

Dužina trajanja

(Trajanje reklame zavisi od sadržaja i scenarija)

Kratki crtani filmovi

Scenario

(Vaše idejno rešenje/ Naše idejno rešenje)

Ilustracije

(Vaša ilustracija likova i ambijenta/ Naša ilustracija u odnosu na vaše želje i zahteve)

Zvuk

(Dizajn zvučnih efekata / Vokal, naracija)

Dužina trajanja

(Trajanje zavisi od scenarija crtanog filma)

Sagledajte neke od naših radova

Sagledajte
neke od naših radova

Telefon: +381 69 23 5 1990

Copyright © 2020 Kha Concepts, Beograd. All rights reserved.
Web design by kha-concepts.com and bokisha.net

Copyright © 2020 Kha Concepts, Beograd.
All rights reserved.
Web design by kha-concepts.com and bokisha.net

11000 Beograd, Srbija